Slepebåt tjenester

Toppmoderne taubåter

Planlegger dere et nytt prosjekt?

Oppdrag: Slepebåt tjenester

Gerd Stensen med sin flåte av slepebåter bestående av flere mindre enheter med trekkraft som varierer fra 4 til 16 tonn.

Disse båtene er daglig i aktiv tjeneste, og utfører oppgaver som sleping av eget utstyr og lektring av masser. Vår ekspertise begrenser seg imidlertid ikke bare til disse rutinemessige oppgavene.

Vi står også til disposisjon for en rekke spesialiserte oppdrag, inkludert slep, havnetjenester, assistanse til fartøyer og transport av utstyr. Denne allsidigheten i vår tjenesteportefølje gjør oss til en pålitelig og fleksibel partner, klar til å imøtekomme ulike behov i maritime operasjoner.