Velkommen

Vårt firma ble dannet i 1975 med formål å drive sjøtransport av sand og stein samt mudring og oppfyllingsarbeid. Vi har opparbeidet solid erfaring i mange ulike prosjekt og vi har utført en rekke oppdrag fra Rogaland i sør til Svalbard i nord.

Med vårt utstyr kan vi påta oss en rekke ulike oppdrag innen masseforflytting i sjøen.