Tjenester

Vi er en maritim anleggsentreprenør med nedslagsfelt langs hele norskekysten

Med vårt varierte utvalg av fartøy er vi i stand til å håndtere et bredt spekter av mudringsoppdrag, uansett størrelse. Vi tar imot oppdrag fra både offentlige og private aktører med dedikasjon og ekspertise.

Daglig leder

Prosjektleder

Anleggsleder