Tjenester

ARBEIDER VI UTFØRER

 • Mudring med pumpe, grabb eller gravemaskin
 • Mudring av forurenset sjøbunn
 • Oppfylling av land med sandmasser
 • Overdekning av forurenset sjøbunn
 • Graving av grøfter til sjøledninger samt overdekning
 • Sjøbunnskartlegging med multistråle ekkolodd
 • Sjøfrakt av sand/asfalt
 • Levering av sjellsand til jordforbedring
 • Riving av kaier/opptrekk av kaipeler
 • Plastring/erosjonssikring av sjøfyllinger
 • Mindre slepeoppdrag
 • Transport av anleggsutstyr på flattopplekter
 • Frakt og utlegging/dumping av masser med splittlekter