Miljømudring

Vi disponerer mudderfartøy som er rigget for å utføre miljømudring på en skånsom og effektiv måte

Planlegger dere et nytt prosjekt?

Oppdrag: Miljømudring

Våre fartøy er utstyrt med avansert maskinstyring, som garanterer en høy standard og sikrer presis gravedybde.

Mudringen utføres ved hjelp av en lukket grabb/skuff-metode, designet for å minimalisere spredning av forurensede masser og sikre en ren og kontrollert prosess.

Level-cut grabb (8m3)

Denne typen grabb er spesielt designet for mudring av forurenset mudder. Fordelen sammenlignet med en vanlig mudringsgrabb er at den har lav turbulens når grabben løftes, den har et større fotavtrykk, og fordi grabben lukkes nesten horisontalt, er det mulig å fjerne mudder fra bunnen svært nøyaktig. Ved å posisjonere grabben i riktig høyde kan du fjerne bare den nødvendige laget med forurenset mudder uten å ta med deg noe rent mudder.

Lukket skuff (2m3)

Denne type skuff er utstyrt med lokk som stenges når skuffen blir lukket, dette gjør at massene i skuffen ikke blir vasket ut når skuffen heves fra havbunnen og dermed reduserer spredningen av forurensede masser betydelig.