Leirvika industriområdet – Hammerfest

Leirvika industriområdet skal utvides og det skal etableres større bruksareal

I 2018 utførte vi et komplekst prosjekt ved Leirvika industriområdet. Oppdragsgiver var Tore Løkke AS. Leirvika industriområdet skal utvides og det skal etableres større bruksareal, i den forbindelse ble Gerd Stensen AS hyret inn for å uføre sjøarbeid.

Vår sandpumpe båt Gerd Stensen ble benyttet for å dekke et større areal sjøbunn med 30cm. grus. Deretter lektrett vi ut masser til motfylling. Siste del av prosjektet besto av å plastre fyllingen fra kvote -5 til -15. måten dette uføres på er først å strø ut filtermasser, noe vi utførte med vår splittlekter. Deretter brukes Frøy for å plassere ut hver plastringstein med grabb, plastringen ble kontrollert og dokumentert hver dag ved hjelp av vår ROW.

Mengder

  • Tildekking av sjøbunn: 50 000m2
  • Lektring av steinmasser: 240 000m3
  • Plastring under vann: 15 000m2

Utstyr benyttet

  • Frøy
  • Gerd Stensen
  • Nor Slep
  • Splitlektere

Bilder fra prosjektet

Lignende referanser

Daglig leder

Prosjektleder

Anleggsleder