Engenes Havn

Gerd Stensen ble engasjert av Sundquist anlegg til å utdype Engenes havn

Prosjektet hadde oppstart november 2022 og ble ferdigstilt mars 2024.

Dette var et komplekst prosjekt som inneholdte en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. prosjektet besto av å etablere ny molo, grave borte eksisterende molo, fjerning av forurensede masser, mudre havn til henholdsvis -6, .-7 og -9m. sprenging av berg og utgraving av grøft til avløpsledning.

Mengder

 • Forgraving til ny molo, dypeste punkt -30m: 36 500m3
 • Dumping av steinmasser til ny molo: 174 500m3
 • Mudring av forurensede masser: 3 300m3
 • Mudring av løsmasser i havna : 45 000m3
 • Sprenging og mudring av faste masser: 23 500m3

Utsyr benyttet

 • Tyr
 • Frøy
 • Splittlektre
 • Nor Slep
 • Njord

Data

 • Oppdragsgiver: Sundquist anlegg AS
 • Perioder: 2022 -2024

Bilder fra prosjektet

Lignende referanser

Daglig leder

Prosjektleder

Anleggsleder