Utstyr

 
M/S GERD STENSEN

Sandpumper, Lengde 49.5 m, bredde 9.2 m, dypgang last 3.7 m, Lastekapasitet 400 m3/630 t. Sugedybde med std rør 18m - pumpekapasitet opp til 500 m3 masse pr time. Massene kan pumpes til land gjennom 16" rørledning opp til 500 m. Fartøyet er også utrustet med grabb for lossing/mudring.

Posisjonering av sugerør og grabb skjer ved hjelp av Gps. Dybder og posisjon blir her loggført for dokumentasjon. For bunnkartlegging benyttes Gps tilkoblet  multiståle ekkolodd.

 
M/A "FRØY"

Kranlekter - lengde 40 m, bredde 13.5. Kran - Sennebogen 6130, bomlengde 30 m + 6 m,  grabb for mudring - 13 tonn +  stjernegrabb for stein - 11 tonn.  3 stk støtteben, forankrer til - 17 meter. 4 stk forhalingsvinsjer med 2 tonns anker, 300 m vaier.  Lugarer/innkvartering for 5 mann. Kran kan benyttes for peling og kranarbeider ved feks kaibygging. GPS maskinstyring/posisjoneringssystem.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
LK JOB 1

Splittlekter, Lengde 27 m , Bredde 7 m, Dybde 2.2 m, Lastekapasitet 120 m3. Fjernstyrt hydr åpning.

 

 
MUDDER 078

Splittlekter, Lengde 25 m, Bredde 8.5 m , Dypde 3 m, Lastekapasitet 150 m3.  Fjernstyrt hydr åpning

 

 

 

 

 

 T/B TØTTA

Slepebåt, Lengde 12 m, Bredde 4.2 m, Dypgang 2 m. Hovedmotor Cat  365 Hk, Baugthruster 130 Hk. Radar, kartmaskin. ekkolodd, autopilot. Trimble Hydopro gps benyttes der det er krav om nøyaktig dumping av masser. Utstyr for bunnkartlegging.

 

 
LINK-LEKTER 

Lekter er sammensatt av elementer som er transportable på vei. Hovedelementer er 6 x 3 meter. + baugseksjoner. Lengde 21 m, bredde 12 m, dybde 1.6 m.   4 stk stk forhalings-vinsjer + 2 stk vinsjer til støtteben 16 m

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
SJØBUNNSKARTLEGGING

Vi utfører sjøbunnsoppmåling med Multistråle ekkolodd.