Gjøsund Fiskerihavn

Giske kommune utdyper Gjøsund Fiskerihavn

Gerd Stensen er engasjert av Aurstad Tunnel til å utføre deler av jobben. Havnen skal utdypes til -8,3 LAT i indre havn og -9 LAT i ytre havn, som utgjør 250 000m3. massene skal deponeres bak sjete og skal bli fremtidig industriområde, Gerd Stensen’s del av mudringsjobben består av mudring av morene og sprenging av berg, samt fullføre slutt-mudring.

Mengder

  • Morene: 50 000m3
  • Sprenging og mudring av berg: 17 500m3

Utstyr benyttet

  • Tyr
  • Nor Slep
  • 150m3 Splittlekter

Data

  • Oppdragsgiver: Aurstad Tunnel AS
  • Periode: oktober 2022 til april 2023

Bilder fra prosjektet

Lignende referanser

Daglig leder

Prosjektleder

Anleggsleder