Massetransport med lekter

Massetransporttjenester med spesialbygde splitt lektere

Planlegger dere et nytt prosjekt?

Oppdrag: Massetransport med lekter

Vårt sortiment inkluderer splittlektere med kapasiteter fra 100m3 til 300m3.

Disse lekterne er ideelt egnet for effektiv dumping av masser, da de er konstruert med en spesiell design som tillater dem å åpnes i midten for rask og presis utslipp av massene.

Hele prosessen fra åpning til utslipp tar under ett minutt, og vår GPS-posisjonering på våre slepebåter muliggjør nøyaktig dumping av massene.

Denne kombinasjonen av rask respons og presis posisjonering gjør det mulig for oss å utføre massedumping med enestående effektivitet og presisjon.